Září 3, 2019

O mně

Bc. Lukáš Roztočil, Dis.
 • V současné době již víc jak deset let pomáhám lidem v jejich obtížných životních situacích.
 • Vystudoval jsem Bakalářský obor sociální práce a teologie na salesianské VOŠ Jabok (diplomovaný specialista – Dis.) a Evangelické Teologické Fakutě Univerzity Karlovy (bakalář – Bc.) se státnicemi z psychologie, sociální práce, pedagogiky, filozofie a teologie
 • V rámci svého studia jsem absolvoval kompletní základy psychologie, včetně psychopatologie, sociální psychologie a krizové intervence, zakončené státnicemi z psychologie.
 • Pracoval jsem jako osobní asistent u vozíčkářů, zakladatel a koordinátor Dobrovolnického centra a PR pracovník Farní charity Chrudim, vychovatel v zařízeni pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Květná Zahrada z.ú., školitel v pěstounských rodinách.
 • Studuji 3. ročník rodinné terapie a psychosomatiky v Libereckém institutu rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci – čtyřleté studium – https://www.lirtaps.cz/
 • Jsem členem asociace SOFT – národní střešní organizace rodinných a sytemických terapeutů v České republice – http://soft-zs.cz/
 • soukromě studuji filozofii a psychoterapii Karla Gustava Junga a Stanislava Grofa.
 • Jsem členem asociace CZEPS – České psychedelické společnosti – https://czeps.org/
 • Jsem víc jak 4 roky členem Zdravotnické a sociální komise města Chrudim a komise Zdravého města Chrudim místní agendy 21.
 • Jsem předseda spolku Don Zordon, fungujícího s cílem aktivizovat místní jednotlivce a skupiny z Chrudimě.
 • Absolvoval jsem:
  • kurz práce s časovou osou
  • kurz efektivní komunikace a měkkých komunikačních dovedností.
  • terapii tmou
  • přechodové rituály potní chýše
  • seminář holotropního dýchání
  • doprovázené i osobní poutě
 • Kým jsem se ovlivnil
  • Mým prvním velkým učitelem byla moje rodina.
  • Jistě jsem se ovlivnil i mnohými učiteli škol, které jsem absolvoval.
  • Vždy jsem byl velmi ovlivněn i svými kamarády, přáteli a známými ve svém okolí.
  • V mnohém jsem se ovlivnil také duchovními učiteli velkých světových náboženství a moudrými lidmi mnoha světových kultur, se kterými jsem se sice nesetkal nikdy osobně, ale měl jsem možnost studovat jejich díla či myšlenky, které mě zaujaly. (například Karel Gustav Jung, Ježíš, Budha, Jan Pavel II, papež František, Dalajláma, Konfucius, Sokratés, Platon, Aristoteles, Hermes Trismegistos, Jan Ámos Komenský, Jan Hus, Jan Patočka, Karel Čapek, Jan Werich, Miroslav Horníček, Jára Cimrman a mnoho dalších…)
  • Osobně jsem se pak setkal a těžím z jejich moudrosti (seřazeno tak, jak mi přišli do cesty;-):
   • Daniella Málková, psychoterapeutka, supervizorka. Spolupracovali jsme spolu na projektu Dobrovolnického centra Farní charity Chrudim https://www.daniellamalkova.cz
   • Irena Kučerová, psychoterapeutka pracující v chrudimské neziskové organizaci Pestalozziho centrum, o.p.s. poskytující poradenské a terapeutické služby. Spolupracovali jsme spolu na mé vlastní psychoterapii a osobním rozvoji. https://web.pestalozzi.cz
   • Jan Hlaváček, zakladatel, správce a dobrá duše nejstaršího českého jogínského ášramu Šrí Dévpuridží ve Žďárci u Skutče s terapií tmou ve formě poustevny. Zde jsem absolvoval terapii tmou. http://zdarec1.blogspot.com
   • Jan František Bím, praktik a propagátor současného českého poutnictví, průvodce meditací, poradními kruhy a přechodovými rituály. Společně jsme realizivali mé osobní poutě a učastnil jsem se kruhů určených pro jejich facilitátory.
    https://www.janbim.cz
   • Manželé Chválovi, dva ze čtyř zakladatelů a vůdčích osobností Libereckého institutu pro rodinou terapii a psychosomatiku (LIRTAPS). Mí současní učitelé světa rodinné psychoterapie a psychosomatiky.
    • Vladislav Chvála je lékař specialista sexuologie a psychosomatické medicíny, psychoterapeut, rodinný a systemický terapeut, zdravotnický garant.
    • Ludmila Chválová Trapková klinická psycholožka, psychoterapeutka, rodinná a systemická terapeutka, vyučuje a superviduje rodinnou terapii.
    • https://www.lirtaps.cz
   • Aleš Fürst, další ze čtveřice zakladatelů LIRTAPSU, vedoucí terapeut mojí výcvikové sebezkušenostní skupiny, lékař, psychiatr, psychoterapeut.
    https://mudr-ales-furst.webnode.cz
   • Pjer la Šéz, psycholog, psychoterapeut a učitel, (nejen) díla velkého a stále ještě v mnohém neobjeveného psychoterapeuta a otce analytické psychologie Carla Gustava Junga, ze kterého též těžím velkou měrou své současné psychoterapeutické poznání. https://www.modrabrana.cz
   • Filip Tylš, lékař, psychiatr, výzkumný vědec v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), psychoterapeut, jeden ze zakladatelů České psychedelické společnosti (CZEPS)
   • http://www.nudz.cz/pracovnik/?id=207 http://tercenya.cz
   • https://czeps.org/
   • Stanislav Grof, lékař, psychiatr, psychoterapeut, jeden ze zakladatelů Transpersonální psychologie, objevitel a nestor LSD psychoterapie a holotropního dýchání https://www.stanislavgrof.cz