Duben 8, 2022

Doprovázené poutě

  • Jedna z nejstarších celostních lečebných technik, používaná věky po celém světě mnoha na sobě nezávislými kulturami a tradicemi.
  • Za chůze plynou myšlenky jinak a tak jsou poutě odjakživa pro poutníky také inspirací a možností ztrávit více času zabýváním se svými tématy. Ať už se jedná o řešení nějakých probémů, osobní či duchovní růst, integraci změněných stavů vědomí, či pouze zamyšlení se nad vlastním životem jako takové. Doprovázená pouť je pak obohacena o spoluputovníka, se kterým můžete vést smysluplný rozhovor na tato témata, což je opět jiné, než nad nimi přemýšlet pouze sám, v koutku své duše. Tradiční doprovázené poutě jsou pak také obohacené o vliv krajiny, kterou se putuje a která doplňuje rozhovor o svá symbolická sdělení. Doporučuje se tedy vybírat cestu pouti, která nějak souvisi s danými tématy. Nemusí (ale může;-) se jednat o oficiální poutní cestu.
  • Doprovázená pouť může být jedno i více denní, v Čechách i v zahraničí. Dle naší předchozí domluvy, vašich fyzických, časových a finančních možností.
  • Cena na hodinu (pouze doby pěší pouti jako takové, tj. bez přesunů, spánku a podobně) dělá tolik, kolik je váš vlastní hrubý příjem na hodinu + výdaje za mé cestovné.