Září 3, 2019

Poradenství v rodinné psychoterapii a léčbě psychosomatických onemocnění

  • Rodinná terapie psychosomatických poruch je zaměřená především na řešení psychosomatických, osobnostních, vztahových a zdravotních obtíží, se kterými si klasická medicína často neví příliš rady. Jde o obtíže jako jsou anorexie, bulimie, nespavost, pomočování, ADHD, poruchy pozornosti, problémy s autoritami, nefunkční vztahy v rodině, úzkosti, neurózy či psychózy a mnono dalších problémů u jednotlivých členů rodiny, většinou u dětí.
  • Pro dobré fungování terapie doporučuji spolupráci s praktickým lékařem a specialisty na problematiku somatického či psychického onemocněni, se kterým přicházíte.
  • Pro kvalitní fungování této terapie je nutná spolupráce co největšího množství členů rodiny. Minimálně však rodičů a dětí jádrové rodiny, jejíž členové potřebují pomoct.
  • Takováto terapie mívá delší průběh (vícero setkání). Ve vzácných případech však může pomoci i jednorázové či krátkodobé setkávání s terapeutem.
  • Cena 600 Kč za 1,5 hodiny (možnost objednat i delší sezení v násobcích 1,5 hodiny) + dobrovolné ohodnocení spokojenosti se službou.