Září 3, 2019

Rodinná terapie psychosomatických poruch

Pracovna ambulance
  • Rodinná terapie psychosomatických poruch je zaměřená především na řešení psychosomatických, osobnostních, vztahových a zdravotních obtíží, se kterými si klasická medicína často neví příliš rady. Jde o obtíže jako jsou anorexie, bulimie, nespavost, pomočování, ADHD, poruchy pozornosti, problémy s autoritami, nefunkční vztahy v rodině, úzkosti, neurózy či psychózy a mnono dalších problémů u jednotlivých členů rodiny, většinou u dětí.
  • Pro kvalitní fungování této terapie je nezbytná spolupráce co největšího množství členů rodiny. Minimálně však rodičů a sourozenců těch, kteří potřebují pomoc.
  • Pro rychlejší fungování terapie doporučuji spolupráci s praktickým lékařem a specialisty na problematiku somatického či psychického onemocněni, se kterým přicházíte.
  • Takováto terapie mívá delší průběh (vícero setkání). Ve vzácných případech však může pomoci i jednorázové či krátkodobé setkávání s terapeutem.
  • Cena je 1200 Kč za 1,5 hodiny.
  • Setkáváme se v soukromé ambulanci v Chrudimi.