Září 3, 2019

Rodinná terapie psychosomatických poruch – !NOVĚ I V TERAPEUTICKÉM PÁRU!

Pracovna ambulance
  • NOVĚ také možno i v terapeutickém páru se Zuzkou Hruškovou z pražské Psychosomatické kliniky! Práce v terapeutickém páru je o mnoho efektivnější, už z toho důvodu, že jsou na to dva. Důležitým faktorem je obzvláště zastoupení jak ženských, tak i mužských názorů a úhlů pohledu. Každý si tak může najít to svoje.
  • Rodinná terapie psychosomatických poruch je zaměřená především na řešení psychosomatických, osobnostních, vztahových a zdravotních obtíží, se kterými si klasická medicína často neví příliš rady. Jde o obtíže jako jsou anorexie, bulimie, nespavost, pomočování, ADHD, poruchy pozornosti, problémy s autoritami, nefunkční vztahy v rodině, úzkosti, neurózy či psychózy a mnono dalších problémů u jednotlivých členů rodiny, většinou u dětí.
  • Pro kvalitní fungování této terapie je nezbytná spolupráce co největšího množství členů rodiny. Minimálně však rodičů a sourozenců těch, kteří potřebují pomoc.
  • Pro rychlejší fungování terapie doporučuji spolupráci s praktickým lékařem a specialisty na problematiku somatického či psychického onemocněni, se kterým přicházíte.
  • Takováto terapie mívá delší průběh (vícero setkání). Ve vzácných případech však může pomoci i jednorázové či krátkodobé setkávání s terapeutem.
  • Cena s jedním terapeutem je 900 Kč za 1,5 hodiny (možno po celý týden)
  • Cena terapeutického páru je 1000 Kč za 1 hodinu. (POZOR! pouze PÁTKY!)
  • Setkáváme se v soukromé ambulanci v Chrudimi.