Září 3, 2019

Duchovní růst

pracovna
  • Pro zdravý a spokojený život je důležité pečovat jak o své tělo a duši, tak i o své duchy a svoji spiritualitu. Současný mezinárodní, oficiální vědecký přístup uznává člověka jako čtyř dimenzionální (celostní) bytost, která se skládá z psychické, sociální, fyzické a spirituální dimenze, přičemž všechny čtyři jsou si rovnocenné co se zdraví týče a o všechny je potřebné pečovat minimálně stejnou měrou!
  • Nabízím pomoc, podporu a rady se zkoumáním jednotlivých spirituálních přístupů, základní orientací se v nich, výběru vhodných metod a technik a realizací vlastního duchovního růstu.
  • Cena 1000 Kč za 1,5 hodiny (možnost objednat i delší sezení v násobcích 1,5 hodiny) v soukromé ambulanci v Chrudimi nebo
  • terénní formou Doprovázené poutě