Březen 29, 2022

Integrace (pochopení a začlenění do života vašich náročných životních situací, psychedelických a jiných změněných stavů vědomí a tak podobně)

Každý z nás prožije ve svém životě hned několik situací, které subjektivně vyhodností jako velmi náročné a tak je také tak prožíváme. Někdy kratší, někdy i výrazně delší dobu. Některé si více způsobujeme sami, některé se nám dějí navzdory našemu viditelnému zapříčinění, nebo třeba dokonce i naší snaze, aby se neděli. Často se ptáme po příčinách a mnohdy se v tom i docela dlouho „patláme“ sami, jak se říká hezky česky. Tato snaha odhalit příčiny a systém jejich fungování je pro nás důležitá, často ale zapomínáme na velmi důležitý krok č. 2. A tím je INTEGRACE.
To znamená začlenění našich myšlenek, zkušeností, poznatků, prožitků, pocitů, vizí, halucinací a vůbec všeho, co doprovází většinu takovýchto životních situací do našeho každodenního života, ideálně pak v náš prospěch. K tomu potřebujeme o těchto věcech nejen přemýšlet v koutku své duše, ale také o tom mluvit s někým, kdo se v dané problematice alespoň trochu orientuje. To nám dodá nejen potřebný další úhel pohledu, ale také jinak formované vlastní myšlenky, náhledy na problém a co hlavně – nové strategie jak to vše zvládat!

Týká se to:
TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ TYPU NEMOC, ROZVOD, SMRT, NÁROČNÉ VZTAHY V RODINĚ, PSYCHICKÉ ČI SOMATICKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, atd.

PSYCHEDELICKÝCH ZÁŽITKŮ SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM PSYCHEDELICKÝCH LÁTEK A JINÝCH OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK

ZMĚNĚNÉ STAVY VĚDOMÍ BEZ UŽITÍ LÁTEKINICIOVANÉ I TY SAMOVOLNÉ