Zdravím vás :-)

Trápí vás nějaká těžká či nepříjemná životní situace, se kterou si sami nevíte rady, nebo je pro vás jen velmi těžko zvládnutelná? Trpíte nepříjemnými pocity či myšlenkami? Řešíte problémy v rodině? Nerozumíte si se svými blízkými, či s nimi přímo řešíte nějaké velké nepříjemnosti? Máte zdravotní problémy se kterými vám klasická medicína nepomáhá? Trápíte se s problémy v práci nebo ve škole, nebo s jejím výběrem? Cítíte se závislí, osamocení, nebo vyloučení ze společnosti? Nevíte co se svým životem? Anebo si „jen“ potřebujete popovídat o svém životě s někým, kdo vás bude opravdu poslouchat a umět poradit?

Nabízím vám pomoc formou individuálního poradenského a psychoterapeutického rozhovoru, formou rodinné terapie psychosomatických poruch (za účasti více členů rodiny) za účelem řešení vašich těžkých životních situací a problémů. Nabízím ale také i možnost jejich preventivního předcházení v rámci osobního rozvoje a duchovního růstu. To vše jak formou ambulantní služby (privátní psychoterapeutická poradna v Chrudimi), tak i terénní služby (mobilní služba v rámci celé ČR. Přijedu za vámi podle svých možností a vzájemné domluvy) a pobytové služby (psychoterapeutické, rozvojové a růstové pobyty v přírodě). Pro jednotlivce, rodiny i skupiny.

!NOVĚ:

Integrace – pochopení a začlenění do života vašich náročných životních situací, psychedelických a jiných změněných stavů vědomí a podobně. Každý potřebujeme občas začlenit do svého života nějaké náročné situace, do kterých jsme se dostali, ať už vlastním přičiněním, či nikoli. Rozhovor je k tomu po celé věky velmi efektivně používaná technika.

Tak, jako považuji za důležité se starat o své tělo v rámci tělocviku či sportu, považuji stejně tak důležité i pečovat o svoji psychiku, tedy duši a mysl (z řeck. psýché = duše, mysl. Odtud psychologie jako vědní obor). A to jak na úrovni individuální, partnerské, tak i rodinné. Na všech těchto úrovních nás celý život ovlivňuje velké množství situací, jevů a skutečností, které když nebereme vážně, vytvářejí nám utrpení, nespokojenost a problémy (stejně jako když se nestaráme o své tělo), někdy větší, někdy menší. Záleží jen a jen na nás, co s tím uděláme.

V psychoterapii, osobním rozvoji i duchovním růstu není nikdy nic zaručeno, či garantováno. Vždy jde o unikátní, individuální a neopakovatelnou práci každého z nás a záleží jen a jen na nás, jak to celé dopadne a zda s tím budeme spokojeni, či ne.

Uložit odkaz do záložek.