Zdravím vás!

Trápí vás nějaká těžká či nepříjemná životní situace, se kterou si sami nevíte rady, nebo je pro vás jen velmi těžko zvládnutelná? Trpíte nepříjemnými pocity či myšlenkami? Řešíte problémy v rodině? Nerozumíte si se svými blízkými, či s nimi přímo řešíte nějaké velké nepříjemnosti? Máte zdravotní problémy se kterými vám klasická medicína nepomáhá? Trápíte se s problémy v práci nebo ve škole, nebo s jejím výběrem? Cítíte se závislí, osamocení, nebo vyloučení ze společnosti? Nevíte co se svým životem? Pečujete o osobu blízkou? Anebo si „jen“ potřebujete popovídat o svém životě s někým, kdo vás bude opravdu klidně a bezpečně poslouchat a umět poradit?

Nabízím vám pomoc formou individuálního celostně zaměřeného (bio-psycho-socio-spirituálního) poradenského a psychoterapeutického rozhovoru, formou rodinné terapie psychosomatických poruch (za účasti více členů rodiny) či párové terapie, za účelem řešení vašich těžkých životních situací a problémů. Nabízím ale také i možnost jejich preventivního předcházení v rámci osobního rozvoje/koučinku a duchovního růstu. To vše jak formou ambulantní služby (privátní psychoterapeutická poradna v Chrudimi), terénní (doprovázené poutě) tak i pobytovou služby (psychoterapeutické, rozvojové a růstové pobyty v přírodě). Pro jednotlivce, páry, rodiny i celé skupiny.

Tak, jako považuji za důležité se starat o své tělo v rámci tělocviku či sportu, považuji za stejně tak důležité i pečovat o svoji psychiku, tedy duši a mysl (z řeck. psýché = duše, mysl. Odtud psychologie jako vědní obor). A to jak na úrovni individuální, partnerské, tak i rodinné. Na všech těchto úrovních nás celý život ovlivňuje velké množství situací, jevů a skutečností, které když nebereme vážně, vytvářejí nám utrpení, nespokojenost a problémy (stejně jako když se nestaráme o své tělo), někdy větší, někdy menší.

V psychoterapii, osobním rozvoji i duchovním růstu nemůže být nikdy nic dopředu zaručeno, či garantováno! Vždy jde o originální, unikátní a neopakovatelnou práci každého z nás.

Uložit odkaz do záložek.